Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011

Πικρότατη εργασία

Ερήμην
της μνήμης
και με χορδές
γκρεμών
σπασμούς
χαρακωμάτων
τιθασεύω
δεν σπέρνω ποιήματα
δεν σπέρνω ποιήματα
συντάσσω
καταφύγια
νυκτός