Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2011

Επενέργεια

Τούφες
προσώπων
στάζουν
υγρασία
όλο
πέτρα.
Αμβλεία
φωτιά
μετράει
νύχτες
με
οξυδώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: